FUUGin logo

FUUGin säätiön apurahat

FUUGin säätiö jakaa apurahoja, joilla edistetään avointen järjestelmien kehitystä ja käyttöä. Hakija voi olla yksityishenkilö, yhteisö tai yritys. Apurahoja pyritään jakamaan vuosittain. Apurahalla ei ole kiinteää minimi- tai maksimirajaa. Tarkemmat säännöt apurahojen jakamiselle löytyvät FUUGin säätiön säännöistä.

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta on käytävä ilmi seuraavat seikat:

TIEDOT HAKIJASTA
1. Sukunimi tai yhteisön nimi
2. Etunimi
3. Oppiarvo (mieluiten isokirjainlyhenteenä) tai ammatti
4. Henkilötunnus tai syntymäaika tai Y-tunnus
5. Lähiosoite
6. Postinumero
7. Postitoimipaikka
8. Maa (jos muu kuin Suomi)
9. Puhelin
10. Sähköposti
11. Jos hakijana on yhteisö, yhteisön asiainhoitaja

HANKKEEN OSALTA RYHMÄN MUUT OSALLISTUJAT
12. Nimi, oppiarvo, puhelin, sähköposti

MIHIN TARKOITUKSEEN APURAHAA HAETAAN
13. Hankkeen nimi tai tarkoitus lyhyesti.
14. Hakijan arvio siitä, miten hanke tukee avoimia standardeja.
15. Hankkeen arvioidut kustannukset vuosittain. (vuosi/euro)
16. Hankkeen rahoitussuunnitelma lyhyesti.

AIKAISEMMAT JA VIREILLÄ OLEVAT APURAHAT
17. Viimeisen kolmen vuoden aikana saadut apurahat ja vireillä olevat apurahahakemukset. (vuosi, apurahan myöntäjä, käyttötarkoitus, apurahan/haettu määrä)

Lähetä hakemus sähköpostilla säätiön hallitukselle osoitteeseen saatio-hallitus at fuug.fi. Hakemukset käsitellään vuosittain. Hakemuksen pitää olla perillä viimeistään 15.10. ehtiäkseen saman vuoden käsittelyyn. Muuten se käsitellään seuraavalla päätöskerralla. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä huhtikuun loppuun mennessä.

***

Päivitetty 24. marraskuuta 2007.