FUUGin jäsenrekisteri

FUUGin jäsenrekisteristä löytyvät seuraavat tiedot: Nimi, Jäsennumero, Yritys, Osasto, Katuosoite, Postinumero ja kaupunki, Koti- ja työpuhelin, Sähköpostiosoite, Jäsenlaji (Henkilö/Yritys) ja liittymisvuosi. Yrityksillä on osasto-kentässä yhteyshenkilön nimi.

FUUGin jäsenrekisteri ei sisällä sellaisia analyysin kannalta mielenkiintoisia tietoja kuten syntymävuotta (ikäjakauma) tai nimikettä.

FUUGin jäsenistö

FUUGin vuoden 1996 jäsenrekisteriin oli merkitty 187 henkilöjäsentä (H-koodi), josta 98 % miehiä. Tosin yhdeksän henkilöjäsenen nimenä oli selvästi yrityksen nimi (mm. Oy, ky jne...). 24 % on ilmoittanut omaavansa työpaikan. Puhelimen oli ilmoittanut 74 %. Sähköpostiosoitteen oli ilmoittanut 75 %. Yritysjäseniä on 113 (Y-koodi).

Jäsenistön alueellinen jakaantuminen

Jäsenistö on voimakkaasti keskittynyt pääkaupunkiseudulle (taulu 1). Pääkaupunki seudulla on 66 % jäsenistä. Muita voimakkaita jäsenkeskittymiä on Turussa 10 % ja Oulussa 5 % ja Tampereella 5 %. Yritysjäsenet ovat vain hiukan henkilöjäseniä enemmän keskittyneet pääkaupunkiseudulle.

Yrit.
Hlö
Yht.
Yrit. %
Hlö %
Yht. %
00-10HELSINKI 77121 19868 % 65 %66 %
11-14HÄMEENLINNA 01 10 % 1 %0 %
15-19LAHTI 13 41 % 2 %1 %
20-27TURKU 1120 3110 % 11 %10 %
28-29PORI 01 10 % 1 %0 %
33-39TAMPERE 68 145 % 4 %5 %
40-44JYVÄSKYLÄ 45 94 % 3 %3 %
45-47KOUVOLA 10 11 % 0 %0 %
48-49KOTKA 11 21 % 1 %1 %
50-52MIKKELI 01 10 % 1 %0 %
53-56LAPPEENRANTA 03 30 % 2 %1 %
60-64SEINÄJOKI 11 21 % 1 %1 %
65-66VAASA 43 74 % 2 %2 %
70-75KUOPIO 12 31 % 1 %1 %
80-83JOENSUU 11 21 % 1 %1 %
87-89KAJAANI 02 20 % 1 %1 %
90-93OULU 412 164 % 6 %5 %
94-95KEMI 01 10 % 1 %0 %
96-99ROVANIEMI 11 21 % 1 %1 %
113 187300 38 %62 %


Taulu 1: FUUGin jäsenistön alueellinen jakauma. Jakoperusteena on käytetty Postin lajittelukeskuksia.

FUUGin alueelliseen toiminnan kehittämiselle vaikuttaa siten olevan edellytyksiä pääkaupunkiseudun ulkopuolella Turussa, Oulussa ja Tampereella. Ainakin nykyisen jäsenjakauman perusteilla Itä- ja Keski-Suomen voi unohtaa.

Jäseneksi tuloaika

Yritysjäsenistä 48 % liittynyt jo vuosina 1990-92 ja vain 22 % seuraavina kolmena vuotena. Sen sijaan henkilöjäsenistä oli 70 % liittynyt vasta vuosina 1994-1996.

[ kuva 1 ]

Kuva 1: FUUGin jäsenistö liittymisvuoden mukaan. Vaakaviivoitetut pylväät edustavat henkilöjäseniä ja pystyviivoitetut yritysjäseniä. Lukumääräasteikko on vasemmalla. Käyrä kuvaa tiettynä vuonna liittyneiden henkilö- ja yritysjäsenten suhdetta (oikeanpuoleinen asteikko).

Kuvan 1 liittymisaikajakaumien perusteella vaikuttaa siltä, että yritykset liittyivät joukolla FUUGiin 90-luvun alussa, mutta eivät enää viime aikoina. Sen sijaan henkilöjäsenten määrä on ripeässä nousussa.

Käytettävissäni ei kuitenkaan ole eroamistilastoja, joten ei voida luotettavasti päätellä kuvastaako kuvan jakauma todellisia liittymismääriä vain ainoastaan yhdistykseen jääneiden suhteellista osuutta.

Jäsenistön enemmistö on vasta äskettäin FUUGiin liittyneitä. Jo 7 % FUUGin jäsenistä on liittynyt jäseneksi vuoden 1996 alkupuolella. 30 % on ollut noin vuoden (liittynyt 1995). Noin 50 % on ollut jäsenenä alle kaksi vuotta. Vain 20 % on ollut jäsenenä yli kuusi vuotta.

Noin 56 % jäsenistöstä on liittynyt jäseneksi vuoden 1992 jälkeen. Tässä ei ole eroja pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä. Merkittävimpinä poikkeuksina Tampere ja Jyväskylä, jossa vain joka neljännes on liittynyt vuoden 1992 jälkeen. Ehkä näillä paikkakunnilla on saavutettu jo kyllästymisaste.

Analyysin laati:

Lauri Laitinen,
Senior Research Engineer,
Nokia Research Center,
P.O.Box 45, Heikkiläntie 7,
00211 HELSINKI,
puh. (09) 46 59 59 (koti),
puh. (09) 4376 6551 (työ),
http://www.pcuf.fi/sytyke/ll.htm
lauri.laitinen@research.nokia.comSisällysluettelo


Tätä sivua on viimeksi päivitetty 2002-08-19..
Sivusta vastaa
FUUGin hallitus.
URL: http://www.fuug.fi/yhditys/jasenisto.html